Nazwa / Typ formacji

Jastrzębska Spółka Węglowa SA / Płaska baza (2023-06-13)

W trakcie sesji 7 lipca 2023 doszło do wybicia z formacji płaskiej bazy. Wielkość wolumenu obrotów osiągnęła wartość średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie statystyk historycznych, oszacowaliśmy szanse na osiągnięcie ceny 33,34 na ok. .

REKLAMA