Nazwa / Typ formacji

Jastrzębska Spółka Węglowa SA / Linia trendu spadkowego (2023-06-06)

Podczas sesji 9 czerwca 2023 doszło do przebicia spadkowej linii trendu, przy obrotach średniej z 30 sesji poprzedzających to wybicie.

REKLAMA