Nazwa / Typ formacji

Jastrzębska Spółka Węglowa SA / Płaska baza (2023-09-21)

W trakcie sesji 31 października 2023 doszło do wybicia górą formacji płaskiej bazy. Wielkość wolumenu obrotów osiągnęła wartość średniej z 30 sesji poprzedzających to wybicie.
Na podstawie statystyk historycznych, obliczyliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 60,49 na ok. .

REKLAMA