Nazwa / Typ formacji

Jastrzębska Spółka Węglowa SA / Podwójne dno (2023-09-08)

Poziom docelowy po wybiciu z formacji podwójnego dna został osiągnięty 19 września 2023. W dniu wybicia oszacowaliśmy szanse na wzrost do 44,33 na .

REKLAMA