Nazwa / Typ formacji

Jastrzębska Spółka Węglowa SA / Podwójny szczyt (2023-11-21)

Formacja podwójnego szczytu została wypełniona 23 listopada 2023. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 42,62 na ok. .

REKLAMA