Nazwa / Typ formacji

Jastrzębska Spółka Węglowa SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zniżkująca (2024-02-14)

Target po wybiciu w dół z formacji rozszerzającego się trójkąta zniżkującego został osiągnięty 12 marca 2024. W dniu wybicia obliczyliśmy szanse na spadek do 39,97 na ok. .

REKLAMA