Nazwa / Typ formacji

Jastrzębska Spółka Węglowa SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja trójkątna (2024-02-14)

Target po wybiciu dołem z formacji odwróconego trójkąta został osiągnięty 13 marca 2024. W dniu wybicia oszacowaliśmy prawdopodobieństwo spadku do 39,08 na ok. .

REKLAMA