Nazwa / Typ formacji

Jastrzębska Spółka Węglowa SA / Podwójne dno (2024-04-09)

Poziom docelowy po wybiciu dołem z formacji podwójnego dna został osiągnięty 16 kwietnia 2024. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 32,56 na ok. .

REKLAMA