Nazwa / Typ formacji

Grupa Kęty SA / Podwójne dno (2022-02-18)

W trakcie sesji 24 lutego 2022 formacja podwójnego dna została zanegowana wybiciem w dół, przy obrotach średnią z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszymi statystykami, obliczyliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 505,34 na .

REKLAMA