Nazwa / Typ formacji

Grupa Kęty SA / Podwójne dno (2022-03-08)

Zakres docelowy po wybiciu w górę z formacji podwójnego dna został osiągnięty 24 marca 2022. W momencie wybicia obliczyliśmy prawdopodobieństwo wzrostu do 672,00 na ok. .

REKLAMA