Nazwa / Typ formacji

Grupa Kęty SA / Rozszerzający się klin zwyżkujący (2022-08-18)

Zakres docelowy po wybiciu w dół z formacji rozszerzającego się zwyżkującego klina został osiągnięty 6 września 2022. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły szanse na spadek do 511,00 na .

REKLAMA