Nazwa / Typ formacji

Grupa Kęty SA / Dno głowy i ramion (odwrócona formacja głowy i ramion) (2022-08-04)

Cena docelowa po wybiciu dołem z formacji oRGR została osiągnięta 21 października 2022. W dniu wybicia oszacowaliśmy szanse na spadek do 435,45 na ok. .

REKLAMA