Nazwa / Typ formacji

Grupa Kęty SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja trójkątna (2023-03-14)

Formacja odwróconego trójkąta została wypełniona 24 marca 2023. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły szanse na wzrost do 561,50 na ok. .

REKLAMA