Nazwa / Typ formacji

Grupa Kęty SA / Rozszerzający się klin zwyżkujący (2023-07-06)

Cena docelowa po wybiciu z formacji rozszerzającego się zwyżkującego klina została osiągnięta 19 lipca 2023. W dniu, w którym zaszło wybicie, nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo wzrostu do 704,50 na .

REKLAMA