Nazwa / Typ formacji

Grupa Kęty SA / Linia trendu wzrostowego (2023-08-22)

31 sierpnia 2023 doszło do przebicia wzrostowej linii trendu, przy obrotach średnią z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA