Nazwa / Typ formacji

Grupa Kęty SA / Podwójne dno (2023-08-31)

Zakres docelowy po wybiciu górą z formacji podwójnego dna został osiągnięty 3 listopada 2023. W dniu, w którym doszło do wybicia, ATmatix oszacował prawdopodobieństwo wzrostu do 734,00 na .

REKLAMA