Nazwa / Typ formacji

Grupa Kęty SA / Podwójne dno (2024-02-14)

Cena docelowa po wybiciu w górę z formacji podwójnego dna została osiągnięta 12 marca 2024. W momencie wybicia obliczyliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 743,00 na ok. .

REKLAMA