Nazwa / Typ formacji

Grupa Kęty SA / Linia trendu wzrostowego (2024-06-11)

Podczas sesji 14 czerwca 2024 doszło do przebicia wzrostowej linii trendu. Wielkość wolumenu była w stosunku do średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA