Nazwa / Typ formacji
KGHM Polska Miedź SA / Trend spadkowy (2018-02-16)
REKLAMA