Nazwa / Typ formacji
KGHM Polska Miedź SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2018-02-07)
REKLAMA