Nazwa / Typ formacji
KGHM Polska Miedź SA / Wsparcie (2018-03-13)
REKLAMA