Nazwa / Typ formacji
KGHM Polska Miedź SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2018-03-21)
REKLAMA