Nazwa / Typ formacji

KGHM Polska Miedź SA / Linia trendu spadkowego (2018-07-19)

W trakcie sesji 24 lipca 2018 doszło do przebicia spadkowej linii trendu, przy wolumenie średniej z 30 sesji poprzedzających to wybicie.

REKLAMA