Nazwa / Typ formacji

KGHM Polska Miedź SA / Podwójne dno (2018-08-20)

Podczas sesji 11 września 2018 formacja podwójnego dna została zanegowana wybiciem w dół, przy obrotach średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Na podstawie statystyk historycznych, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo spadku do 63,04 na .

REKLAMA