Nazwa / Typ formacji

KGHM Polska Miedź SA / Wsparcie (2018-10-26)

REKLAMA