Nazwa / Typ formacji

KGHM Polska Miedź SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zniżkująca (2018-11-14)

REKLAMA