Nazwa / Typ formacji

KGHM Polska Miedź SA / Opór (2018-11-14)

5 lutego 2019 doszło do przebicia oporu. Wielkość wolumenu obrotów była w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA