Nazwa / Typ formacji

KGHM Polska Miedź SA / Linia trendu spadkowego (2018-11-05)

W trakcie sesji 13 listopada 2018 doszło do przebicia spadkowej linii trendu, przy wolumenie obrotów średnią z 30 sesji poprzedzających wybicie.

REKLAMA