Nazwa / Typ formacji

KGHM Polska Miedź SA / Trójkąt zniżkujący (2018-11-08)

Formacja zniżkującego trójkąta została wypełniona 6 marca 2019. W momencie wybicia oszacowaliśmy szanse na wzrost do 103,99 na ok. .

REKLAMA