Nazwa / Typ formacji

KGHM Polska Miedź SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2019-07-24)

Poziom docelowy po wybiciu dołem z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina został osiągnięty 2 sierpnia 2019. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły szanse na osiągnięcie ceny 88,16 na ok. .

REKLAMA