Nazwa / Typ formacji

KGHM Polska Miedź SA / Linia trendu spadkowego (2019-10-09)

10 października 2019 doszło do przebicia spadkowej linii trendu. Wielkość wolumenu obrotów średnią z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA