Nazwa / Typ formacji

KGHM Polska Miedź SA / Linia trendu wzrostowego (2020-06-26)

REKLAMA