Nazwa / Typ formacji

KGHM SA / Rozszerzający się klin zwyżkujący (2020-07-29)

Podczas sesji 5 sierpnia 2020 zaszło wybicie w górę z formacji rozszerzającego się zwyżkującego klina, przy obrotach średniej z 30 sesji poprzedzających to wybicie.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo wzrostu do 171,30 na ok. .

REKLAMA