Nazwa / Typ formacji

KGHM Polska Miedź SA / Podwójny szczyt (2020-08-20)

REKLAMA