Nazwa / Typ formacji

KGHM Polska Miedź SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zniżkująca (2020-09-15)

Zakres docelowy po wybiciu z formacji rozszerzającego się trójkąta zniżkującego został osiągnięty 23 września 2020. W dniu, w którym doszło do wybicia, ATmatix oszacował prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 120,90 na .

REKLAMA