Nazwa / Typ formacji

KGHM Polska Miedź SA / Chorągiewka (2020-09-18)

REKLAMA