Nazwa / Typ formacji

KGHM Polska Miedź SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zwyżkująca (2020-09-18)

Cena docelowa po wybiciu dołem z formacji rozszerzającego się trójkąta zwyżkującego została osiągnięta 23 września 2020. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 122,46 na .

REKLAMA