Nazwa / Typ formacji

KGHM Polska Miedź SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2021-01-25)

Podczas sesji 27 stycznia 2021 zaszło wybicie z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina, przy obrotach średnią z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, oszacowaliśmy szanse na spadek do 163,90 na .

REKLAMA