Nazwa / Typ formacji

KGHM Polska Miedź SA / Podwójne dno (2021-06-11)

Poziom docelowy po wybiciu dołem z formacji podwójnego dna został osiągnięty 17 września 2021. W dniu, w którym zaszło wybicie, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo spadku do 167,63 na ok. .

REKLAMA