Nazwa / Typ formacji

KGHM Polska Miedź SA / Podwójne dno (2021-06-11)

Podczas sesji 15 czerwca 2021 formacja podwójnego dna została zanegowana wybiciem w dół, przy wolumenie średnią z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, oszacowaliśmy szanse na spadek do 167,63 na ok. .

REKLAMA