Nazwa / Typ formacji

KGHM Polska Miedź SA / Kanał zniżkujący (2021-10-15)

18 października 2021 zaszło wybicie z formacji zniżkującego kanału. Wielkość wolumenu obrotów osiągnęła wartość średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, ATmatix oszacował prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 190,91 na .

REKLAMA