Nazwa / Typ formacji

KGHM Polska Miedź SA / Linia trendu spadkowego (2021-10-19)

W trakcie sesji 12 stycznia 2022 doszło do przebicia spadkowej linii trendu, przy wolumenie obrotów w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA