Nazwa / Typ formacji

KGHM Polska Miedź SA / Linia trendu spadkowego (2021-12-15)

Podczas sesji 29 grudnia 2021 doszło do przebicia spadkowej linii trendu, przy obrotach średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA