Nazwa / Typ formacji

KGHM Polska Miedź SA / Linia trendu spadkowego (2022-01-14)

REKLAMA