Nazwa / Typ formacji

KGHM Polska Miedź SA / Linia trendu spadkowego (2022-01-14)

W trakcie sesji 11 lutego 2022 doszło do przebicia spadkowej linii trendu. Wielkość wolumenu obrotów była w porównaniu do średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.

REKLAMA