Nazwa / Typ formacji

KGHM Polska Miedź SA / Szybki wzrost (2022-03-03)

Poziom docelowy po wybiciu dołem z formacji szybkiego wzrostu został osiągnięty 12 maja 2022. W dniu, w którym zaszło wybicie, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 114,98 na .

REKLAMA