Nazwa / Typ formacji

KGHM Polska Miedź SA / Linia trendu spadkowego (2022-06-10)

W trakcie sesji 4 października 2022 doszło do przebicia spadkowej linii trendu, przy obrotach w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA