Nazwa / Typ formacji

KGHM Polska Miedź SA / Linia trendu spadkowego (2022-06-10)

REKLAMA