Nazwa / Typ formacji

KGHM Polska Miedź SA / Podwójne dno (2022-06-24)

5 lipca 2022 formacja podwójnego dna została zanegowana wybiciem w dół, przy obrotach średnią z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, ATmatix wyznaczył prawdopodobieństwo spadku do 56,81 na ok. .

REKLAMA