Nazwa / Typ formacji

KGHM Polska Miedź SA / Klin zniżkujący (2022-07-07)

REKLAMA