Nazwa / Typ formacji

KGHM Polska Miedź SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2022-09-30)

Formacja rozszerzającego się zniżkującego klina została wypełniona 4 października 2022. W momencie wybicia oszacowaliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 97,51 na .

REKLAMA