Nazwa / Typ formacji

KGHM Polska Miedź SA / Podwójny szczyt (2023-01-25)

REKLAMA