Nazwa / Typ formacji

KGHM Polska Miedź SA / Podwójne dno (2023-02-23)

Poziom docelowy po wybiciu w dół z formacji podwójnego dna został osiągnięty 16 marca 2023. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 111,65 na ok. .

REKLAMA